Raed Lock Ltd A.Caka 65, Riga, LV-1011
Masu informācijas līdzekļa reģistrācijas numurs: 000740434. Galvenā redaktore: Eva Jēkabsone.